Wanneer is outplacement verplicht? | The Value Connectors

Outplacement verplicht?

Voor wie is outplacement verplicht? En wat zijn de verplichtingen voor werkgever en werknemer? We geven je graag meer info.

Wat is outplacement?

Outplacement is de begeleiding van ontslagen medewerkers tijdens hun zoektocht naar nieuw werk. In sommige gevallen is de werkgever verplicht om outplacement aan te bieden en de werknemer verplicht om de begeleiding te volgen.

We zetten voor u de algemene regeling en specifieke regelingen op een rijtje.

Ben ik verplicht outplacement te volgen?

Als je ontslagen bent en je voldoet aan enkele voorwaarden, bent u verplicht om outplacement aan te bieden of te volgen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen individueel en collectief ontslag.

Outplacement na individueel ontslag

Outplacement na individueel ontslag

Outplacement is verplicht voor werknemers die:

 • niet omwille van dringende redenen werden ontslagen
 • minstens 45 jaar zijn op het moment van het ontslag
 • minstens 1 jaar ononderbroken bij de werkgever werkten
 • in de privésector werkten
 • een opzeggingstermijn of -vergoeding van minder dan 30 weken hebben

Heeft de werknemer een opzeggingstermijn of -vergoeding van méér dan 30 weken? Dan heeft hij/zij recht op outplacement als hij/zij niet werd ontslagen omwille van een dringende reden.

Werknemers die ontslagen worden door medische overmacht (bv. na langdurige afwezigheid), dienen ook verplicht een outplacementaanbod te ontvangen.

Outplacement na collectief ontslag

Wanneer werknemers collectief worden ontslagen, zijn zij verplicht zich in te schrijven in een speciaal opgerichte tewerkstellingscel. Via deze cel moeten zij verplicht outplacementbegeleiding volgen. Doen zij dit niet, heeft dit een gevolg voor hun uitkering.

 • Jonger dan 45: minimum 30 uur in 3 maanden
 • Ouder dan 45: minimum 60 uur in 6 maanden

Wanneer is outplacement niet verplicht?

De werkgever is niet verplicht outplacement aan te bieden aan werknemers die:

 • recht hebben op een (vervroegd) pensioen
 • minder dan halftijds zijn tewerkgesteld
 • werkloos zijn na de periode van opzegging en volgens de werkloosheidsreglementering niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt
 • werken in een specifieke tewerkstelling. Alle info hierover kan u lezen op de website van de RVA.

De werkgever kan wel vrijwillig outplacement aanbieden bij bovenstaande gevallen. De ontslagen werknemer is dan echter niet verplicht om te aanbod te aanvaarden. Daarnaast kan de werknemer ook zelf outplacement verzoeken, binnen de 2 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Outplacement: verplichtingen werkgever

outplacement

Kosten outplacement

De kosten die zijn verbonden aan outplacement zijn voor rekening van de werkgever. Sommige sectoren kunnen hiervoor beroep doen op een sectoraal opleidingsfonds.

Als de ontslagen werknemer een te presteren opzegtermijn heeft, worden 60 uren outplacement aangerekend als sollicitatieverlof. Wanneer de werknemer een opzeggingsvergoeding heeft, kan de werkgever vier weken loon in mindering brengen van deze vergoeding. Dit moet duidelijk worden vermeld op de C4 van de ontslagen medewerker.

 

Wat gebeurt er wanneer de werkgever geen outplacement aanbiedt?

De werkgever is de volledige opzeggingsvergoeding verschuldigd, wanneer hij/zij:

 • De werknemer geen outplacement aanbiedt en daarvoor in gebreke wordt gesteld.
 • Geen geldig outplacementaanbod doet.
 • Een geldig outplacementaanbod doet, maar de begeleiding niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Welke trajecten kunnen werkgevers aanbieden?

Geen enkel outplacement programma is hetzelfde. Hierbij vertrekken we steeds uit het profiel van de deelnemer. Vaak bestaat het traject wel uit volgende stappen:

 • Een individueel intakegesprek
 • Individuele coachingmomenten
 • Workshops & e-learnings
 • Een afsluitend gesprek

Iedere persoon krijgt een persoonlijke log-in voor ons e-platform. Dit is een heel handige en gebruiksvriendelijke tool die de ontslagen werknemer optimaal zal begeleiden naar het vinden van een nieuwe job of het opstarten van een eigen onderneming.

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.