Change management & (her)structurering

Constructief omgaan met verandering en herstructurering

Heeft uw bedrijf nood aan verandering of herstructurering omwille van digitalisering, besparingen, fusietrajecten of optimalisatie?

Of is uw organisatie volop in een transitieproces en zou extra training in het omgaan met weerstand omtrent veranderingen hierin welkom zijn?

Of zoekt u een objectieve sparring partner om toekomstige veranderingsprocessen mee in kaart te brengen? 

Dan zullen onze programma's rondom change management u zeker verder helpen.

change management herstructurering

Wat houden onze change management trajecten in? 

Wij begeleiden directieleden en HR-managers met het aanpassen of vernieuwen van hun organisatiestructuren en werkwijzen, alsook met de communicatie hiervan aan de teams. Verder coachen of trainen we zowel leidinggevenden als werknemers in het omgaan met de typische weerstand en emoties die bij veranderingsprocessen of herstructureringen horen. 

Met organisatiedesign, communicatie en coaching stopt het helaas niet. Wij begeleiden ook werknemers waarvan noodgedwongen afscheid moet genomen worden aan de hand van outplacement programma's op maat. Daarnaast bieden we voor werknemers die een nieuwe rol krijgen of zich moeten aanpassen aan de veranderde bedrijfsomgeving gespecialiseerde ondersteuning en een extern klankbord. Na het doorvoeren van verandering is stabiliteitsmanagement op de werkvloer ontzettend belangrijk om de verbondenheid tussen werknemers en leidinggevenden opnieuw te verzekeren en het risico op uitval, verzuim, burn-out en verloop te minimaliseren.

Zo kunnen veranderingsprocessen en herstructureringen ankerpunten zijn om een organisatie dichter bij elkaar te brengen en klaar te maken voor een nieuwe toekomst. 

Voor wie is dit veranderingstraject geschikt?

Onze change- en herstructureringstrajecten zijn geschikt voor zowel directieleden, leidinggevenden als HR-managers die betrokken zijn in het herdefiniëren van de organisatiestructuren en werkwijzen. Ook trainen en coachen we graag leidinggevenden en hr managers of interne coaches in het omgaan met weerstand en veranderingsprocessen bij werknemers. Ook bieden we de nodige ondersteuning en (job)coaching aan zowel werknemers die de organisatie verlaten als werknemers die aan boord blijven. 

Wat zijn de doelstellingen van onze change management trajecten?

Zowel voorafgaand, tijdens als na periodes van herstructurering of verandering begeleiden we directieleden, HR-managers en leidinggevenden in:

  • het uitwerken van een optimaal organisatiedesign dat aangepast is aan de moderne en meer digitale werkomgeving waarbij steeds meer mensen vanop afstand werken. 

  • change communicatie van nieuwe structuren en werkwijzen en de gevolgen voor teams, leidinggevenden en werknemers. 
  • het aanleren van change coachingtools aan leidinggevenden, HR-managers en interne coaches om werknemers te ondersteunen tijdens veranderingsprocessen en gepast om te gaan met weerstand en emoties. 
  • een constructieve begeleiding van werknemers waarvan afscheid moet genomen worden aan de hand van outplacement programma's. 
  • coaching van werknemers die aan boord blijven om hen de nodige ondersteuning te geven bij het omgaan met de veranderingsprocessen en de verbondenheid met de onderneming te versterken.

Verandering binnen een organisatie brengt vaak stress en spanning met zich mee, wat soms gepaard gaat met extra werkbelasting, druk, conflicten, en (ongewenst) verzuim of verloop. Het aanleren van krachtige coaching- en communicatietools aan leidinggevenden en HR managers is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat u de juiste mensen en competenties aan boord kan houden. Zo kunnen veranderingsprocessen constructief bijdragen aan een grotere verbondenheid om als organisatie klaar te zijn voor een nieuwe toekomst. 

 

Ontdek ons traject

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.