Nood aan teamcoaching in tijden van digitale werkomgevingen?

True connection in a digital covid-world

Investeer in structureel en motiverend telewerk

Stimuleer 'echte verbinding', structureel telewerk en engagement tussen collega's tijdens Covid, ondanks toegenomen digitalisering.

Waarom true connection of structureel telewerk? We worden steeds eenzamer en voelen steeds minder verbinding met collega's én de organisatie. Vandaar is het belangrijk om diepgaander te connecteren wanneer we samen zijn, zowel online als offline.

Covid, internationalisering, verslechterde mobiliteit en/of digitalisering zorgen ervoor dat werknemers steeds meer virtueel en vanop afstand werken. Hierdoor wordt er steeds minder gecommuniceerd in real-time en worden verbindende gesprekken en activiteiten tussen collega’s zeldzamer. De digitale revolutie brengt bijgevolg heel wat nieuwe uitdagingen voor zowel leidinggevenden als werknemers met zich mee zoals:

 • verminderd engagement
 • communicatiestoornissen en conflicten
 • afnemend vertrouwen in elkaar 
 • toenemende stress-symptomen
 • team-out symptomen
 • ...

Dit alles zorgt ervoor dat er soms een gevoel van onverbondenheid begint te heersen binnenin en tussen teams, ook wel een team-out genoemd. Iedereen mist de informele babbels aan de koffiemachine, de schouderklopjes en de kleine momenten van plezier en emotie met elkaar.  

Wil je dit programma voor 60% laten subsidiëren? Informeer dan naar ons aangepaste programma voor structureel telewerk dat subsidieerbaar is door middel van de werkbaarheidscheques. Voor meer info kan je contact opnemen met Managing Partner Greet Vandevoort (gvandevoort@thejobcoach.be of 0471 05 96 67).

Download onze infobrochure voor meer info

Wat houdt dit true connection traject in? 

true connection verbondenheid

Daarom ontwikkelden wij het organisatieprogramma 'True connection in a covid world'.

 • Tijdens dit bedrijfsprogramma worden ter voorbereiding de behoeften alsook de uitdagingen rond covid, teamconnectie, telewerk, home working en digitalisering van de teams via een speciale pulse-meting geïdentificeerd.
 • Op basis van de resultaten van deze meting wordt een gespecialiseerd teamcoachingsprogramma uitgewerkt met 3 tot 6 online workshops in samenwerking met het teammanagement en de HR-afdeling. 
 • Dit teamcoachingsprogramma bestaat uit een combinatie van interactieve online inspiratieworkshops, eventueel gecombineerd met offline activiteiten voor alle teams, die steeds worden aangepast aan de behoeften en het budget van de organisatie.
 • Tijdens de interactieve online workshops wordt steeds ervaringsgericht gewerkt via een combinatie van kennis- en ervaringsuitwisseling, tools en tips en praktische oefeningen. Zo kunnen de tips, tools en ervaringen meteen omgezet worden naar de praktijk! 

 

De belangrijkste thema's van de modules zijn: 

 • Hoe geëngageerd en verbonden blijven met elkaar als team en organisatie tijdens het digitale werken? 
 • Hoe constructief omgaan met de emoties, conflicten en weerstand rond covid-veranderingen? 
 • Hoe het vertrouwen in elkaar én de organisatie behouden op afstand, tijdens home working periodes? 

 

De resultaten van deze online workshops worden als erg "verbindend, inspirerend en hartverwarmend' ervaren door de deelnemers. Met dit programma kan je als team de covidperiode als opportuniteit zien voor het bouwen aan een geëngageerde en verbonden groep in een digitale wereld!

Bekijk hier onze video rond telewerk en 'true connection'

Wat zijn de doelstellingen van dit true connection traject?

Als team leer je:

 • optimaal samen te werken vanop afstand waardoor misverstanden of conflicten verminderen en het vertrouwen in elkaar groeit.
 • verbondenheid met het team en de organisatie te behouden ondanks Covid. Het gevoel verbonden te zijn met een een groep van collega's en een grotere organisatie kan voor werknemers cruciale steun betekenen tijdens deze transformatieperiode. In tijden van structureel telewerk is dit vaak een grote uitdaging voor organisaties.
 • elkaar te coachen doorheen verandering waardoor het engagement hoog blijft en iedereen zich gesteund voelt bij eventuele stress, emoties en weerstand die opduikt tijdens deze periode.  

Voor wie is dit traject geschikt?

Dit traject is geschikt voor alle teams binnen een onderneming die tijdens de Covid-periode optimaal verbonden willen blijven met elkaar. Bovendien verbetert het ook de samenwerking, het engagement en het vertrouwen in elkaar in een digitale werkcontext. 

Telewerk zal voor veel organisaties en bedrijven ingeburgerd blijven, ook na Covid. Een structureel telewerk beleid is dus belangrijk om de verbondenheid en het engagement op lange termijn te blijven waarborgen en dus optimaal gebruik te maken van de voordelen van telewerk.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.