Vallen er ontslagen binnen een team er ervaart u hierdoor weerstand?

Workshop 'Omgaan met afscheid & ontslag'

Leer teamleden ontslag binnen het team aanvaarden en transformeren naar een bouwsteen voor een hechtere teamsamenwerking

Omwille van de Covid-crisis en de veranderende marktomstandigheden kampen meer dan de helft van de bedrijven met personeelswissels, ontslagen en/of herstructureringen. Echter brengen personeelsveranderingen, ontslagen of wissels heel wat emotionele weerstand met zich mee onder de teams. Ook is de impact van de onzekerheid, weerstand of emoties die gepaard gaan met ontslagen vaak langdurig en niet altijd constructief voor de bedrijfsresultaten en de teamsamenwerking.

Door het proces van afscheid gepast te leiden en te ondersteunen in een team, kunnen leidinggevenden of HR managers deze moeilijke momenten omvormen tot keerpunten die een team nét dichter bij elkaar brengen.  Onze teamworkshop “Constructief omgaan met afscheid en ontslag” toonde hierbij reeds opmerkelijke veranderingen in teamverbondenheid en mindset.   

Wat houdt deze workshop rond ‘omgaan met afscheid en ontslag’ in?

omgaan met ontslag

Deze workshop wordt begeleidt door één van onze senior teamcoaches die samen met de leidinggevende of HR manager het team faciliteert in het constructief omgaan met ontslag en/of herstructurering. Tijdens de workshop worden intense oefeningen en methodieken gebruikt en aangeleerd rond:

  • Gepast afscheid nemen
  • Constructief omgaan met emoties rond ontslag en herstructurering
  • Elkaar gepast ondersteunen in deze moeilijke periodes
  • Destructieve dynamieken vermijden
  • Periodes van afscheid transformeren naar een bouwsteen voor een hechtere teamsamenwerking

Voor wie is deze workshop geschikt?

Deze workshop wordt samengesteld in co-creatie met de leidinggevende en/of HR manager van het betrokken team. In een tweede fase wordt het ganse team van medewerkers betrokken. De inhoud kan worden aangepast naar verschillende hiërarchische niveaus. De workshop werd reeds succesvol geïmplementeerd bij zowel directieteams als productieteams. Ook trainen en coachen we graag leidinggevenden en HR managers of interne coaches in het omgaan of begeleiden van afscheid en/of ontslag.

Wat zijn de doelstellingen van deze workshop?

Na deze workshop stellen we vast dat:

  • De weerstand rond verandering, ontslag of herstructurering in een team afneemt
  • Destructieve dynamieken die zijn ontstaan door een personeelswissel of een ontslag kunnen geneutraliseerd worden
  • De teamsamenwerking verbetert en collega’s elkaar meer constructief ondersteunen doorheen periodes van verandering en afscheid

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.