Outplacement wegens medische overmacht

Begeleiding van werknemers die definitief arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of ongeval

Voor wie is dit outplacement traject wegens medische overmacht geschikt?

Voor wie is dit outplacement traject wegens medische overmacht geschikt?

Er zijn specifieke regels en voorwaarden waaraan moet voldaan zijn voor deze vorm van outplacement.

Als een werknemer definitief arbeidsongeschikt is als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden als gevolg van medische overmacht. Alvorens dit te doen moet eerst het re-integratietraject voor definitief arbeidsongeschikte werknemers volledig doorlopen en beëindigd zijn.

Deze specifieke regeling van outplacement bij medische overmacht is van toepassing wanneer, na afloop van het bedoelde re-integratietraject, de werkgever zich op de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer beroept om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen. 

De regeling is niet van toepassing wanneer:

  • het de werknemer is die zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst,
  • of beide partijen gezamenlijk (werkgever én werknemer) het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht inroepen.

Inhoud van het outplacement traject wegens medische overmacht?

30 uur coaching gedurende 3 maanden, waarvan:

  • 10 uur individuele coaching door een professionele career coach

  • 4 uur individuele begeleiding door een disability case manager om de medische mogelijkheden en beperkingen op de werkvloer in kaart te brengen
  • 12 uur e-learnings via een persoonlijke login tot het personal development platform
  • 4 uur individuele opdrachten

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.