Change management

Pas uw organisatie aan in lijn met de nieuwe digitale bedrijfsrealiteit

Wat is change management?

We spreken over change management of veranderingsmanagement als de huidige werkomgeving aangepast wordt aan de nieuwe bedrijfsrealiteit. We zien een enorme switch naar een digitale werkomgeving waarbij werknemers vaker vanop afstand werken door bijvoorbeeld homeworking, maar ook omdat ze meer verspreid zitten over verschillende vestigingen, zowel nationaal als internationaal. Ook schakelen bedrijven steeds vaker (ad-interim) consultants in die onafhankelijker werken en zich vaak minder goed integreren in de bestaande teams.

Deze nieuwe realiteit vraagt ook om een aangepaste manier van werken waarbij er alsnog verbondenheid tussen de collega’s gecreëerd wordt. Bij gebrek aan verbondenheid en te weinig directe communicatie ontstaan er toenemende stress-symptomen, communicatie misverstanden, conflicten, etc.

Niet alleen de interne organisatiestructuur komt vaak onder druk te staan, ook de bedrijfsrealiteit is aan enorme veranderingen onderhevig. Concurrentie is vaak veel prominenter aanwezig, het marktaanbod is veel transparanter geworden, Belgische handelsgrenzen zijn verdwenen en buitenlandse concurrenten zijn meer dan ooit aanwezig. Ook de deeleconomie en dus groeiende tweedehandsmarkt vormen voor heel wat bedrijven uitdagingen. Met andere woorden, innovatie en onderscheidend vermogen van uw producten en diensten zijn belangrijker dan ooit tevoren.

Hierbij enkele vragen die u zicht dient te stellen:

 • Is uw bedrijfsorganisatie klaar om deze uitdagingen aan te gaan?
 • Zijn uw werknemers bereid om zich aan te passen aan deze veranderingen?
 • Staat iedereen open voor deze cultuurverandering en nieuwe manier van werken?
 • ...

Waarom is change management belangrijk?

change management verandering

Change management is belangrijk om als bedrijf op een duurzame manier te blijven groeien en een gezonde lange termijn visie te waarborgen. Dit is dus ruimer dan enkel en alleen de juiste innovatieve en onderscheidende producten of diensten aanbieden aan de juiste prijs.

In tijden van een war for talent is het ook belangrijk dat uw organisatie in lijn is met de nieuwe bedrijfsrealiteit en dat werknemers hun werk als werkbaar werk en interessant ervaren. Een flexibele werkomgeving is hierbij belangrijk zodat werknemers een goede work-life balans ervaren. Deze flexibele werkomgeving brengt ook uitdagingen met zich mee op vlak van ‘verbondenheid’. Het gevaar van werknemers vanop geografisch verspreide plaatsen te laten werken is dat de communicatie op de werkvloer afneemt, wat toenemende stress, frustratie en miscommunicatie met zich meebrengt. Het is dus belangrijk om ook met deze veranderende organisatiestructuur de juiste communicatiemomenten in te bouwen.

Met ons traject ‘true connection in a digital world’ helpen we bedrijven verder om deze uitdagingen om te buigen tot constructieve bouwstenen voor een inspirerende organisatiecultuur.

Wat zijn de uitdagingen van ‘organizational change’?

Een gebrek aan change management of het verkeerd uitvoeren hiervan brengt heel wat bedrijfsrisico’s met zich mee. Een goed plan van aanpak en een duidelijke prioritering zijn belangrijk.

De uitdagingen van change management zijn:

 • Een correcte visie op de missie van de organisatie. Waar staat u vandaag en waar wil u op korte en langere termijn naartoe?
 • Hoe ziet de organisatiestructuur er vandaag uit en hoe moet deze aangepast worden om te beantwoorden aan de vernieuwde bedrijfsrealiteit?
 • Welke talenten en competenties zijn er vandaag aanwezig binnen de organisatie en welke competenties moeten er gerekruteerd worden?
 • Hoe kan u huidige werknemers die beantwoorden aan de waarden van de onderneming maximaal inzetten en een mooi carrièrepad binnen de onderneming geven? Welke coaching en opleidingen hebben zij nodig?
 • Van welke werknemers dient er helaas afscheid genomen te worden? En hoe kan dit het beste gebeuren?
 • Hoe kan de boodschap op een constructieve en motiverende manier overgebracht worden doorheen alle lagen van de onderneming?

Tijdens dit change management proces is het fijn om over een extern en objectief klankbord te beschikken dat u kan begeleiden doorheen deze transitie. Veranderingsmanagement brengt altijd heel wat stress en weerstand met zich mee. Als u dit niet op een correcte manier (proactief) weet te weerleggen dan kan dit heel wat organisatorische gevolgen hebben zoals burn-out, langdurige ziekte, verzuim, ongewenst verloop, etc.

Hoe kan The Job Coach Acadamy u helpen bij veranderingsmanagement?

verbondenheid change management team spirit

Bij The Job Coach Academy beschikken we over een aantal senior coaches die uw organisatie perfect kunnen begeleiden doorheen dit organisatorische veranderingsproces.

Hierbij een overzicht van enkele van onze coaching trajecten:

 • Employer branding waarbij we samen met uw directieteam en HR verantwoordelijken een duidelijke ‘employer value proposition’ uitwerken op basis van de missie, de waarden en de heersende cultuurcode van het bedrijf.
 • Waardengericht leiderschap waarbij we uw leidinggevenden coachen in inspirerend en waardengericht leiderschap in tijden van permanente verandering en digitalisering.
 • Team coaching waarbij we niet alleen de teamsamenwerking verbeteren, maar ook de samenwerking tussen leidinggevers en hun medewerkers. Hierbij is het belangrijk om de nodige blokkades en frustraties te identificeren. 
 • Conflict coaching waarbij we conflictsituaties ombuigen tot constructieve bouwstenen binnen een inspirerende organisatiecultuur.
 • Career coaching: in tijden van verandering en een war for talent is het belangrijk om de talenten en de carrière wensen van uw werknemers in kaart te brengen en deze actief in te zetten in uw HR management. Om ziekte en verloop te minimaliseren is het belangrijk om de juiste mensen op de juiste stoel te hebben. The Job Coach kan ofwel deze carrièrewensen voor u in kaart brengen of uw HR managers en/of leidinggevenden hierin coachen en opleiden om dit op een permanente manier binnen de organisatiecultuur te implementeren.
 • Begeleiding bij herstructurering waarbij we uw directieteam begeleiden doorheen heel het proces, inclusief outplacement en stabiliteitsmanagement achteraf.
 • Outplacementbegeleiding waarbij we de werknemers waar mogelijks afscheid van genomen dient te worden begeleiden doorheen hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging die in lijn is met hun wensen en talenten.

Wenst u meer info over onze trajecten te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.