Outplacement wegens medische overmacht

Wat zijn de wettelijke verplichtingen en hoe begeleiden wij uw werknemers die ontslagen worden als gevolg van medische overmacht?

Outplacement is de ontslagbegeleiding die ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers krijgen om hen te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe job of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Tijdens deze begeleiding wordt er ook de nodige aandacht geschonken aan de emotionele verwerking van het ontslag.

Sinds 29 april 2019 is een ontslagbegeleiding ook mogelijk voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst beëindigd wordt als gevolg van medische overmacht.

Wat is outplacement als gevolg van medische overmacht?

outplacement medische overmacht

De inhoud van een outplacement of ontslagbegeleiding als gevolg van medische overmacht is verschillend van de outplacement begeleidingen die gelden in het geval van het algemene of bijzondere outplacement stelsel.

Hierbij een overzicht van de verschillen:

 • Deze begeleiding bestaat uit 30 uur begeleiding in plaats van 60 uur begeleiding bij het algemene en bijzondere outplacement stelsel.
 • De periode van deze outplacement begeleiding is beperkt tot een periode van 3 maanden in plaats van 12 maanden.
 • De werkgever moet de werknemer een aanbod tot outplacement aanbieden binnen de 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd wegens medische overmacht. De werknemers beschikt vervolgens over 4 weken om in te gaan op dit aanbod.
 • De adviserend geneensheer van het ziekenfonds moet eveneens geïnformeerd worden over de aanvang van de ontslagbegeleiding, alsook de inhoud hiervan. Hij dient hiervan op de hoogte gesteld te worden binnen de 15 dagen na de aanvang van de begeleiding. De adviserend geneesheer dient op de hoogte gesteld te worden door de werknemer zelf of door het outplacemenent bureau (indien de werknemer hiervoor akkoord geeft.
 • De kostprijs voor de werkgever is vastgelegd op 1800 EUR.

Voor wie is outplacement wegens medische overmacht verplicht?

Als blijkt dat een werknemer definitief arbeidsongeschikt is als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan kan aan de arbeidsovereenkomst een einde worden gesteld wegens medische overmacht. Voorafgaandelijk aan dit ontslag dient wel eerst een re-integratietraject voor definitief arbeidsongeschikte werknemers volledig doorlopen en beëindigd te worden.

Deze specifieke regeling van ontslagbegeleiding bij medische overmacht is van toepassing wanneer, na afloop van het bedoelde re-integratietraject, de werkgever op basis van definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer het einde van de arbeidsovereenkomst formuleert. 

Opgelet, de regeling is niet van toepassing wanneer:

 • het de werknemer is die zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst,
 • of beide partijen gezamenlijk (werkgever én werknemer) het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht inroepen.

Inhoud van het outplacement traject?

outplacement medische overmacht

Outplacement houdt in dat de ontslagen werknemer door een gespecialiseerde en persoonlijke career coach begeleid wordt bij zijn/ haar zoektocht naar een nieuwe job. Concreet kan hij/zij ondersteuning krijgen bij onderstaande zaken:

 • Administratieve ondersteuning
 • Psychologische verwerking van het ontslag
 • Het vinden van een nieuwe job in lijn met zijn gezondheidsproblematiek
 • Sollicitatietraining
 • Integratie in de nieuwe job
 • Etc.

Wij beschikken over een groot team van ervaren coaches, verspreid over meer dan 100 locaties. Hierdoor kunnen wij garanderen dat de persoonlijke begeleiding kan plaatsvinden dichtbij de woonplaats van de werknemer.

Een outplacement traject wegens medische overmacht bestaat uit 30 uur begeleiding binnen een periode van 3 maanden. Dit traject wordt opgeslitst in:

 • 14 uur individuele coaching door een professionele career coach
 • 12 uur e-learnings en/of workshops via een online platform
 • 4 uur individuele opdrachten

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze trajecten vinden.

Waarom outplacement aanbieden via The Job Coach Academy?

Waarom outplacement aanbieden via The Job Coach Academy?
 • The Job Coach Academy is een succesvolle organisatie met ongeveer 100 locaties over heel Vlaanderen en Brussel. 
 • We zijn marktleider in gesubsidieerde loopbaanbegeleiding met meer dan 40.000 uren ervaring in Job Coaching & Training. Hierbij maken we gebruik van innovatieve en gespecialiseerde tools zoals 'The Job Matcher'.
 • We zijn een opleidingscentrum met ervaren senior trainers (>1000 uren praktijkervaring in coaching).
 • Ook (ex-) werknemers die dromen om zelfstandige te worden in hoofd- of bijberoep begeleiden we graag met het opzetten van een persoonlijk ontwikkelingsplan om te starten als ondernemer of freelancer.
 • Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke log-in voor ons e-platform waarin hij zijn eigen outplacement traject volledig kan plannen en volgen. Dit is een heel handige en gebruiksvriendelijke tool die hem optimaal zal begeleiden naar het vinden van een nieuwe job of het opstarten van een eigen onderneming.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.