Executive & leadership coaching

Coaching van leidinggevenden in waardengericht leiderschap

executive coaching

Ervaart u de noodzaak om uw leiderschapsstijl aan te passen aan een snel veranderende werkomgeving? We evolueren naar een snelle werkomgeving waarbij steeds minder structuur en zekerheid heerst en waarbij steeds meer teamleden flexibel werken. Wisselende werktijden, personeelstekorten, besparingen, mogelijkheid tot homeworking, afwezigheid door ouderschapsverlof, maar ook burn-out en langdurige ziekte maken het noodzakelijk om uw manier van leidinggeven aan te passen. Ook heerst er vaak minder hiërarchie en worden de verwachtingen van werknemers naar hun leidinggevende veeleisender.

Verder dient een leidinggevende vaak de brug te vormen tussen de steeds groter wordende verwachtingen van het hoger management en de veranderende mindset van zijn of haar teamleden. Leadership is dus een uitdagende klus geworden, en de mate waarin leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld en toegepast door de leidinggevende heeft een grote impact. Vandaar vormt gespecialiseerde leadership coaching een onmisbare bouwsteen van succesvolle organisaties. Hierdoor blijven leidinggevenden gemotiveerd, en vormen zij de steunpilaren van de snel evoluerende organisatie van vandaag.   

Wat houdt deze executive & leadership coaching in? 

Voor onze executive leadershiptrajecten werken wij steeds met senior coaches met praktijkervaring in leiderschap. Deze leadership coach zal als sparring partner en klankbord voor de leidinggevende dienen, en samen de belangrijkste uitdagingen in zijn/haar teamleiderschap in kaart brengen.

Verder werkt de leadership coach actief met de leidinggevende aan zijn of haar belangrijkste persoonlijke leiderschapsthema’s, en traint en verbetert hij/zij de leadershipvaardigheden van de CEO/directeur/teamleader/manager/high potential.

Aan ieder coachingtraject kan een persoonlijkheidsrapport toegevoegd worden. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen we verschillende rapporten aanbieden:

Voor wie is deze executive leadership coaching geschikt?

Deze coaching is geschikt voor directieleden, managers en leidinggevenden. Dit kan ook uitermate geschikt zijn voor managers die gepromoveerd worden en voor het eerst een team moeten aansturen, alsook voor high-potentials die moeten klaargestoomd worden voor een leiderschapspositie.

Wat zijn de doelstellingen van executive coaching?

Directieleden, managers en leidinggevenden coachen in hun dagelijkse people management vaardigheden, alsook hen begeleiden bij het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden zoals onder andere:

  • Teams optimaal te leiden, managen en coachen naar resultaten in een snel veranderende werkomgeving op basis van de organisatiewaarden.
  • Dynamieken eigen aan verandering en digitalisering te herkennen en de gepaste coaching te bieden aan teamleden, zowel op individueel als op teamniveau.
  • Een authentieke en inspirerende leiderschapsstijl te hanteren die anderen inspireert en impact maakt.
  • Om te gaan met conflicten, weerstand en emoties bij zijn of haar leidinggevende of teamleden eigen aan een snel veranderende digitale werkomgeving.
  • te werken aan vaardigheden om een gezonde work-life balans te houden, alsook gepast om te gaan met valkuilen als stress, perfectionisme, faalangst of keuze-angst.
  • te werken aan vaardigheden om grenzen te stellen en een balans te vinden tussen delegeren, controleren en vertrouwen.
  • Te werken aan herstructurering van een team
  • Moeilijke gesprekken met het bestuur of de teamleden constructief aan te pakken
  • Conflicten of spanningen tussen collega's bespreekbaar te maken
  • ...

Verder kan uw leadership coach andere uitdagingen bekijken en gepaste maatregelen mee voorbereiden. Voor heel wat uitdagingen is het fijn als leidinggevende om over een extern en objectief klankbord te beschikken dat u een spiegel kan voorhouden en mee kan zoeken naar de beste oplossing. Aangezien u gecoacht wordt door een senior coach die zelf de nodige management ervaring heeft, kan de invulling van deze coaching op maat gebeuren.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.