Workshops voor directieteams - leadership training

Workshops voor directieteams

Waardengericht leiderschap in een digitale wereld

Ervaart u door de snelheid van werken en de toenemende virtuele afstand tussen werknemers en leidinggevenden ook een gebrek aan 'connectie' op de werkvloer?

Wat houdt deze strategische workshop in? 

leadership coaching workshops directie

Motiverende workshopreeks met directieteam(s) waarin allereerst het verhaal, de missie, de visie en de waarden van het bedrijf vastgelegd worden met behulp van ervaringsgerichte vraagstellingen en oefeningen.

In een tweede fase worden deze begrippen vertaald naar een omschrijving van gewenste attitudes per departement. Hierbij wordt een finale gedragscode bepaald per divisie hetgeen dient als leidraad in leiderschap, teamcoaching, strategie, employer branding, performance management en recrutering.

Voor wie is deze workshop geschikt?

Executives en directieteams die permanent willen bijdragen om een inspirerende werkgever te zijn in de war for talent en in tijden van verandering en digitalisering.

Wat zijn de doelstellingen van deze strategische workshop?

Als CEO / directielid / teamleader / manager / high potential / HR manager / interne coach leer je:

  • de dieperliggende waarden, drijfveren en dynamieken van uw bedrijfscultuur te identificeren en uit te dragen
  • anderen te inspireren met éénduidig en inspirerend leiderschap op basis van duidelijke waarden en attitudes
  • een krachtige leiderschapspositie in te nemen in een situatie van permanente verandering en digitalisering en deze situatie als opportuniteit te benaderen.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.