Outplacementbegeleiding | The Value Connectors

Outplacement of ontslagbegeleiding

Geef uw ex-werknemers alle kansen op een nieuwe job die matcht met hun talenten en waarden

Outplacement: het begin van iets nieuws

In tijden van een continu veranderende bedrijfsrealiteit is het van cruciaal belang om niet alleen uw manier van werken en aanbod hierop af te stemmen, maar ook om uw organisatiestructuur aan te passen. Helaas gaat dit soms gepaard met een herstructurering en bijgevolg ook ontslag van enkele werknemers.

Hierbij is het belangrijk dat deze werknemers de nodige ontslagbegeleiding ontvangen om enerzijds dit, vaak onverwachte, ontslag een plaats te kunnen geven en vervolgens zichzelf te heroriënteren en voor te bereiden op een aantal sollicitatierondes. Voor sommige werknemers zal dit ook een opportuniteit zijn om te starten als zelfstandige. Ook voor hen voorzien wij de nodige begeleiding voor een vlotte en succesvolle doorstart.

Voorzie daarom voor werknemers van wie afscheid genomen wordt een outplacementbegeleiding zodat zij alle kansen krijgen om opnieuw een job te vinden die aansluit bij hun talenten. In sommige gevallen is outplacement verplicht.

Wat is outplacement?

ontslag outplacement begeleiding

Outplacement is een ontslagbegeleiding voor werknemers die ontslagen zijn of met ontslag bedreigd zijn. Tijdens dit outplacement traject begeleiden we hen eerst en vooral mentaal om dit ontslag, wat vaak onverwacht is, een plaats te geven. Daarna wordt er voldoende tijd voorzien tijdens individuele sessies, in combinatie met workshops om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Sommige werknemers zullen een gelijkaardige job willen vinden, anderen willen zich net heroriënteren en voor sommigen is dit de uitgelezen kans om te starten als zelfstandige, al dan niet in bijberoep.

Voor al deze topics hebben wij trajecten op maat. We leren hen om:

  • hun talenten en waarden in kaart te brengen, om met andere woorden op te lijsten wat belangrijk is in een nieuwe uitdaging
  • ook schenken we aandacht aan hun personal branding waarbij we samen kijken naar de opbouw van de CV, motiviatiebrief, updaten van het LinkedIn profiel, etc.
  • indien gewenst zoeken we ook samen naar opportuniteiten op de arbeidsmarkt.

Voor wie is ontslagbegeleiding verplicht?

Outplacement of ontslagbegeleiding is verplicht voor werknemers die in het kader van een individueel ontslag aan volgende voorwaarden beantwoorden:

  • Werknemers, ongeacht hun leeftijd, die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die minstens 30 weken dekt.
  • Werknemers van 45 jaar en ouder die minstens 1 jaar anciënniteit hebben bij een werkgever, maar die geen opzeggingsvergoeding (of een gecompenseerde vergoeding) van minstens 30 weken ontvangen.
  • Werknemers die ontslagen worden door medische overmacht (bv. na een langdurige afwezigheid).

In geval van een collectief ontslag als gevolg van een herstructurering dient ook een outplacement aangeboden te worden, ongeacht de anciënniteit van de werknemers. In deze gevallen gebeurt dit via een tewerkstellingscel.

Als de met ontslag bedreigde werknemer niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maar u hem toch op vrijwillige basis een geschikte ontslagbegeleiding wenst aan te bieden.

Bij een ontslag om dringende reden is outplacement niet verplicht.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is het als werkgever verplicht om binnen de 15 dagen na het ontslag een outplacementbegeleiding aan te bieden.

Kan iemand outplacement weigeren?

Ja, als werknemer kan je outplacement weigeren, maar hier zijn mogelijks wel financiële gevolgen aan verbonden. In sommige gevallen kan je zelfs je werkloosheidsvergoeding verliezen voor een bepaalde periode verbreken. Denk dus goed na en informeer je over de verschillende pistes.

Outplacement voor 45+ers

45+ ontslagbegeleiding outplacement

Als je ouder bent dan 45 jaar en langer dan 1 jaar anciënniteit hebt en dus minder dan 30 weken opzegtermijn hebt, heeft de werknemer in geval van een individueel ontslag alsnog recht op een ontslagbegeleiding. Als werkgever bent u in dit geval verplicht om binnen de 15 dagen na ontslag een outplacement begeleidingstraject aan te bieden.

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.

Wenst u meer info over onze trajecten te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.