Algemeen wedstrijdreglement (het “Reglement”)

Eindejaarswedstrijd True Connection

Dit Reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijd van The Job Coach BVBA en de bedrijfstakken die hier deel van uitmaken.

 

Prijs: wat valt er te winnen?

De winnaar wint een online True connection pulseworkshop (Nederlandstalig) van 2,5u voor maximaal 10 personen van een organisatieteam en een online True connection³ workshop van 3,5u voor maximaal 10 personen van een organisatieteam.

Voor inspiratie, bekijk ons filmpje of download onze brochure omtrent deze workshopreeks. De personen die de online workshops bijwonen dienen allen werkzaam te zijn als werknemer of zelfstandige binnen 1 organisatie.

De workshop dient georganiseerd te worden tussen 1 februari 2021 en 30 april 2021 overeenkomstig de beschikbaarheid van de teamcoach.

De workshop kan enkel plaatsvinden indien minimum 10 werkdagen op voorhand een schriftelijk akkoord via mail voor het plaatsvinden van deze workshop verleent wordt aan The Job Coach BVBA door de HR verantwoordelijke of gemandateerde bestuurder van de organisatie.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

 

Deelname aan onze wedstrijd

Iedereen kan deelnemen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je woont in Vlaanderen of Brussel;
  • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige bij een publieke of private organisatie met minimum 8 werknemers;
  • Je hebt al minimum 1 jaar werkervaring opgebouwd over je hele loopbaan.

 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement aanvaard te hebben.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 

 

Verloop van de wedstrijd

De winnaar wordt uitgekozen en bekend gemaakt op donderdag 7 januari 2021 door de marketing manager van True connection, Goedele Bastiaensen. De winnaar wordt gepubliceerd en bekendgemaakt op de facebookpagina en instagrampagina van The Job Coach en The Job Coach Academy en onze pagina www.trueconnection.be.

De winnaar wordt tevens persoonlijk gecontacteerd via Facebook Messenger en dient ons zelf terug te contacteren via academy@thejobcoach.be om de details rond het ontvangen van de prijs verder af te spreken voor uiterlijk 18/01/2021 om 12u. Indien de winnaar ons niet tijdig contacteert na bekendmaking (voor 18/1/2021) vervalt de prijs. 

 

Duur van deelname aan de wedstrijd

Stuur jouw reden als reactie op onze social media post aangaande de wedstrijd, of mail jouw reden naar academy@thejobcoach.be. De wedstrijd start 14/12/2020 om 07.00u en eindigt op dinsdag 5/1/2021 om 22.00u.

 

Privacy

The Job Coach BVBA is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden).

We delen  gegevens niet met derde partijen, tenzij anders aangegeven bij registratie van de deelname.

Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, zijn we bereikbaar via academy@thejobcoach.be

 

Algemeen

Uitslagen en beslissingen van The Job Coach BVBA kunnen nooit worden aangevochten. 

The Job Coach BVBA is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van The Job Coach BVBA, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is The Job Coach BVBA niet aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen The Job Coach BVBA de toestemming om kosteloos hun naam en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van The Job Coach BVBA.

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

The Job Coach BVBA kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van The Job Coach BVBA zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.