Outplacementbegeleiding: alle praktische info | The Value Connectors

Outplacementbegeleiding

Ontdek alle praktische info over outplacementbegeleiding, wie hier recht op heeft en voor wie dit verplicht is. We helpen u graag verder. Contacteer ons vrijblijvend.

Is uw bedrijf in herstructurering of staat u op het punt om een werknemer te moeten ontslagen? Check dan of de met ontslag bedreigde werknemer recht heeft op een outplacementbegeleiding. In een aantal gevallen, waaronder een minimum leeftijd van 45 jaar of ouder, kan outplacement ook verplicht zijn.

 

Wat is outplacementbegeleiding?

Outplacement houdt in dat de ontslagen werknemer door een specialist begeleid wordt bij zijn/ haar zoektocht naar een nieuwe job. Concreet kan hij/ zij steun krijgen bij onderstaande zaken:

 • Administratieve ondersteuning
 • Psychologische verwerking van het ontslag
 • Het vinden van een nieuwe job
 • Sollicitatietraining
 • Integratie in de nieuwe job

Outplacementbegeleiding gebeurt in opdracht van de werkgever. De kosten worden ook betaald door de werkgever.

Wanneer heeft een werknemer recht op outplacementbegeleiding?

Outplacementbegeleiding

Werknemers hebben recht op outplacementbegeleiding als zij aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • Hij/zij werd niet ontslagen omwille van een dringende reden.
 • Zijn/haar opzegtermijn of opzeggingsvergoeding bedraagt minstens 30 weken, ongeacht de leeftijd.

 

Is de opzegtermijn of opzeggingsvergoeding minder dan 30 weken? Dan kunnen medewerkers toch in aanmerking komen voor outplacement. Dit is het geval bij medewerkers die:

 • In de privésector werken
 • Minstens 45 jaar zijn op het moment van het ontslag
 • Minstens 1 jaar ononderbroken bij de werkgever werken
 • Onvrijwillig en niet om dringende redenen worden ontslagen
 • De pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Wanneer is outplacement verplicht?

Outplacementbegeleiding

In sommige gevallen is outplacementbegeleiding verplicht. Als de werknemer weigert in te gaan op het aanbod van outplacementbegeleiding, kan hij/ zij namelijk zijn recht op werkloosheidsuitkering verliezen. Outplacement is verplicht voor medewerkers die:

 • niet omwille van dringende redenen werden ontslagen
 • minstens 45 jaar zijn
 • minstens 1 jaar ononderbroken bij de werkgever werkten
 • in de privésector werkten
 • een opzeggingstermijn of -vergoeding van minder dan 30 weken hebben.

Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet en de werkgever geen outplacement aanbiedt, is de werknemer verplicht om de werkgever in gebreke te stellen. Wanneer hij/zij dit niet doet, zal dit een invloed hebben op zijn/ haar werkloosheidsuitkering

Is de medewerker jonger dan 45 jaar en biedt de werkgever op vrijwillige basis outplacement aan? Dan is de werknemer niet verplicht om op dit aanbod in te gaan.

Uitbreiding outplacement: tewerkstellingscel

In geval van collectief ontslag en herstructurering, ligt de outplacementregeling iets anders. Alle bedrijven in herstructurering en met meer dan 20 werknemers, zijn verplicht een te tewerkstellingscel op te richten. Via deze tewerkstellingscel wordt outplacement aangeboden aan alle ontslagen medewerkers, ongeacht hun leeftijd en anciënniteit.

Wanneer medewerkers outplacementbegeleiding krijgen aangeboden via een tewerkstellingscel, zijn zij verplicht deze te volgen. Wanneer zij dit niet doen of niet goed meewerken, kan dit gevolgen hebben voor hun werkloosheidsuitkering.

Welke outplacementtrajecten zijn mogelijk?

Geen enkel outplacement programma is hetzelfde. We vertrekken steeds vanuit de behoeften en het profiel van de deelnemer. Bij ons kan u terecht voor 4 standaard outplacementtrajecten. Een outplacement programma bestaat uit volgende stappen:

 • Een individueel intakegesprek
 • Individuele coachingmomenten
 • Workshops & e-learnings
 • Een afsluitend gesprek

Iedere persoon krijgt een persoonlijke log-in voor ons e-platform waarin iedereen zijn/haar eigen outplacement traject volledig kan plannen en volgen. Dit is een heel handige en gebruiksvriendelijke tool die hem/haar optimaal zal begeleiden naar het vinden van een nieuwe job.

Hebt u andere wensen? Dan kijken wij graag samen met u om een programma op maat te maken.

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.