Conflictcoaching voor een effectievere teamsamenwerking.

Conflict coaching

Transformeer conflicten in bouwstenen voor een effectieve samenwerking!

The Value Connectors ontwikkelde een gespecialiseerde methode voor conflictcoaching. Deze methode is zowel geschikt om conflicten te managen tussen individuen onderling, tussen leidinggevende en werknemer als tussen teams. Deze effectieve methode transformeert conflictsituaties tot een constructieve bouwsteen in een inspirerende organisatiecultuur! 

Onze conflictcoaching-methode

Afhankelijk van de situatie en de behoeften van de organisatie worden in onze unieke aanpak volgende conflictthema’s belicht:

Conflictdiagnostiek:

  • Hoe conflicten analyseren en de dieperliggende dynamiek ontdekken? 
  • Hoe verschillende conflictfases en -stijlen herkennen en gepast interveniëren?

 

Conflicthantering:

  • Hoe een kader van veiligheid en vertrouwen scheppen om gepast te kunnen interveniëren?
  • Hoe emoties reguleren als teamcoach, leidinggevende of werknemer?
  • Hoe omgaan met passieve en actieve agressie?
  • Hoe jezelf en/of collega's afgrenzen, beschermen en veilig stellen tijdens conflicten?

 

Conflictbemiddeling:

  • Hoe de verbinding en het vertrouwen herstellen?
  • Hoe een conflict een constructieve wending geven?
  • Hoe interveniëren om constructief gedrag en verbindende communicatie te stimuleren?

 

Pro-actief conflictmanagement: Hoe conflictsituaties transformeren tot een sterkte in teams/werkrelaties?

Wenst u meer info over onze trajecten te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.