Zet in op werkbaar werk

Verminder stress, ziekte en verloop.

Goed nieuws! De maatregel rond werkbaarheid werd verlengd en is nu ook toegankelijk voor de social profit sector. Nog tot 31 december 2021 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen maximaal 3 keer beroep doen op deze cheques tot een plafond van € 10.000. Het steunpercentage bedraagt 60%, de onderneming moet dus zelf nog 40% van de financiering voorzien.

In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk besloten om n.a.v. de corona pandemie de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij steeds aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Lees hieronder meer in verband met deze tijdelijke uitbreiding.

Volgens de SERV, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, staat werkbaar werk onder druk in Vlaanderen. De oorzaak zijn vooral werkstressklachten. In het Pact 2020 spraken de sociale partners en de Vlaamse Regering af om het aantal werkbare jobs in Vlaanderen te doen stijgen tot 60% in 2020.

Volgens de meest recente werkbaarheidsmeting van 2019, bij een peiling bij 13.000 werknemers, bleek dat slechts 1 op 2 werknemers zijn werk als werkbaar werk ervaart. Dit zijn verontrustende resultaten! Ruim 1/3e van de werknemers heeft te kampen met psychische vermoeidheidsproblemen. Vooral de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en de voedingsindustrie scoren laag.

Zet in op werkbaar werk en creëer gelukkige werknemers!

Wat is werkbaar werk?

werkbaar werk gelukkig op het werk

Werkbaar werk is volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren.

Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk, in combinatie met een inspirerende werkomgeving. Het is een job die in lijn is met je talenten en waarden en die de juiste work-life balans creëert. Werknemers die hun job als ‘werkbaar’ ervaren zullen minder stress ervaren, minder vaak ziek zijn en langer aan het werk blijven. Deze jobs leveren dus werkplezier, leerkansen en motivatie op. Deze werknemers zullen ook een positieve invloed uitoefenen op collega’s en u als werkgever aanprijzen bij kennissen en vrienden. Dit komt uw employer branding score ten goede.

Voor wie is werkbaar werk belangrijk?

Werkbaar werk is belangrijk voor zowel werknemers, werkgevers als organisaties.

 • Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier op het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek.
 • Als bedrijf of organisatie hebt u gemotiveerde werknemers die efficiënt werken, de waarden van uw bedrijf uitdragen en minder vaak ziek zijn. Ook zal het verloop binnen bedrijven en organisatie met werkbaar werk significant lager liggen.

In welke sectoren zijn de scores voor werkbaar werk het laagste?

stress op het werk

 

 

De sectoren met de laagste scores voor werkbaar werk zijn onderwijs, zorg, welzijn en de voedingsindustrie. In deze sectoren zijn meer dan 25% van alle werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt actief.

Waarom stijgt de stress op het werk?

De belangrijkste redenen voor de toegenomen stress en werkdruk zijn:

 • De war for talent waarbij vacatures niet of te traag ingevuld geraken en collega’s in tussentijd dit werk moeten opvangen, m.a.w. (tijdelijke) personeelstekorten.
 • De continue veranderingen op de werkvloer: zowel qua manier van werken als qua business modellen. Mensen werken steeds meer vanop afstand (onder andere homeworking) of met tijdelijke werkkrachten (interim managers, consultants) wat een flexibele en andere manier van werken met zich meebrengt. Heel wat werknemers hebben moeite om hun manier van werken constant aan te passen aan deze veranderende bedrijfsrealiteit
 • Overvloed aan informatie en continue prikkels als gevolg van smartphones zowel professioneel als privé. Mensen moeten tegenwoordig altijd ‘online’ en ‘beschikbaar’ zijn wat heel wat druk en extra aandacht vereist. Deze continue stroom aan informatie put de mentale veerkracht van heel wat mensen uit.
 • De toegenomen assertiviteit en soms ook agressiviteit van klanten, patiënten, leerlingen, collega’s,… Ook dit creëert een extra mentale druk bij heel wat werknemers.

Werkbaarheidscheque

tevredenheidsanalyse gelukkige werknemers

Wat kan u als bedrijf doen om beter te scoren?  

In tijden van een war for talent waarbij u als onderneming wellicht ook de moeilijkheden ondervindt om de juiste talenten aan te trekken, is het minstens even belangrijk om de talenten waar u vandaag over beschikt te blijven motiveren. Zo minimaliseert u niet alleen ziekte en verzuim, maar voorkomt u ook een ongewenst verloop van getalenteerde werknemers.

Is u als werkgever actief in de profit- of de socialprofit sector, dan kan u een werkbaarheidscheque tot maximum 10.000 euro aanvragen en -indien gerechtigd- een verhoging van 5.000 euro van uw KMO-portefeuillebudget. Dit bedrag kan u gebruiken om de knelpunten op vlak van werkbaar werk in kaart te brengen, om vervolgens een plan op te stellen of bv. opleiding te voorzien om de werkkwaliteit te verbeteren.

Wat kan u met een werkbaarheidscheque doen?

Met een werkbaarheidscheque kan u als onderneming binnen de profit- of de social profitsector:

 • Een meting of scan aankopen om de werkbaarheid binnen uw bedrijf of organisatie in kaart te brengen
 • En/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting
 • En/of competentieversterkende acties voorzien in het kader van de gewijzigde Covid-arbeidscontext en het psychisch welbevinden van werknemers

 

Wat kan deze begeleiding specifiek inhouden?

 • Rapportering over de werkbaarheid en het psychisch welzijn van de medewerkers
 • Opstellen van een werkbaarheidsplan of toekenning van een prioritering binnen dit plan
 • Organiseren van bv. opleiding of coaching om de beoogde verbeteringen in dit kader te bereiken

 

U kan ook enkel begeleiding voor het opstellen van een actieplan aankopen. In dat geval moet u maximaal 6 maanden voor indiening van het project zelf al een werkbaarheidsanalyse binnen de onderneming uitgevoerd hebben.

Het effectief uitvoeren van de gekozen acties kan niet gefinancierd worden met deze werkbaarheidscheque. Maar indien u beschikt over een KMO-portefeuillebudget, kan dit hiervoor wel gebruikt en verhoogd worden met (max.) 5000 EUR.

Uitbreiding inzetbaarheid werkbaarheidscheque n.a.v. de coronacrisis

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners werd daarom besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen, opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona.

De cheque werd tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

 1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
 2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
 3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Alle werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd worden vóór 31 december 2021 komen in aanmerking voor deze subsidie (tenzij het budget bij de overheid vroeger uitgeput zou zijn). 

Hoe vraag ik een werkbaarheidscheque aan?

Als u actief bent binnen de profit- of socialprofitsector (bv. als VZW), dan kan u uw werkbaarheidscheque aanvragen via vlaanderen.be/werkbaarheidscheques. Hier vindt u een volledig stappenplan hoe u deze cheque kan aanvragen.

Hoe kan The Job Coach Academy u helpen?

teamspirit werkbaar werk

Voor het gebruik van uw werkbaarheidscheque dient u een beroep te doen op een erkende externe dienstverlener, zoals The Job Coach Academy.

Zo kan u via ons maatregelen uitwerken om de werkbaarheid en het psychisch welzijn van de medewerkers te verhogen met gebruik van 60% subsidie via een werkbaarheidscheque. Wij helpen u bv. met het uitvoeren van een werkbaarheidsonderzoek, en maken vervolgens samen met u een plan van aanpak om de werkkwaliteit te verbeteren.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Een goede employer branding strategie opbouwen in lijn met de waarden van uw onderneming.
 • Coaching van uw leidinggevenden om deze waarden door te vertalen in hun dagelijkse samenwerking met hun teamleden. Hierbij kunnen we hen zowel in groep als individueel coachen.
 • Werknemers begeleiden met hun carrièreplanning binnen (of buiten) de organisatie. The Job Coach Academy kan dit voor u doen, maar wij kunnen uw HR medewerkers en uw leidinggevenden hierin opleiden om de waarden en talenten van hun teams in kaart te brengen en hen te begeleiden doorheen hun carrièrepad.
 • Team coaching waarbij we de interactie en samenwerking tussen verschillende teams verbeteren. Vaak werken verschillende afdelingen in silo’s waardoor er geen efficiënte samenwerking ontstaat wat de nodige frustratie en vertraging op de werkvloer teweeg brengt.
 • Conflict coaching waarbij we conflicten bespreekbaar maken en omzetten naar constructieve bouwstenen voor een inspirerende organisatiecultuur.

De effectieve uitvoering van deze acties kan niet gefinancierd worden door middel van deze maatregel.  Maar indien u beschikt over een KMO-portefeuillebudget, kan dit hiervoor wel verhoogd worden met (max.) 5000 EUR.

Wenst u meer info over onze trajecten te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.